Media

„Multiwidowisko FLOW – Wrocław w czterech aktach, Wrocław 2016”

„Son of God Mass” J. Whitbourn (dyryguje Ewelina Masiarz, koncert dyplomowy)

„Illuxit Sol” G. G. Gorczycki (dyryguje Piotr Wierzchowski, koncert dyplomowy UMCS)

„Te Deum Laudamus” – H. Bright (Festiwal w Rzymie)

„The Lions Sleeps Tonight”